Hovets vetande om – Det ädla och det sköna

Sedan urminnes tider har Convivierorden sökt verka för det ädla och det sköna. Vi premierar ett nobelt uppträdande samt omhuldar och beskyddar de sköna konsterna. Redan de medeltida gillena samlade sina bröder till Convivium på onsdagarna och funnes det  där en myckenhet av konsteligt arbete och skön stämsång allom till stor förnöjsamhet. Någon plats för gyckel och dryckenskap fanns där icke utan i likhet med dagens Convivium präglades samman-komsterna av ett stort allvar. På det att bröderna icke skulle bliva alltför upprymda inskränkte sig förningen till vatten och några torra Gillekakor. Understundom kunde emellertid den dämpade sakrala stämningen skingras av några glada munkar som bjödo bröderna till bords med fläskestek och klosterlikör. Endast hos munkarna i klostret kunde man finna en glädje och uppsluppenhet bortom det jordiska. Det är därför Hovets avsikt att vid något enstaka tillfälle söka efterlikna denna stämning och lätta å de s. k. smilbanden och låta den välklingande stämsången ackompanjeras av klingandet från skinande kristallglas fyllda med stämningsskapande dryckesvaror.